logo

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu onlinekupovina@textil.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket ili nas pozovete na telefon +381 112137235 ili +381 358232007. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara poručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate tako što ćete nam poslati e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@textil.rs i opišete kakav problem imate ili nas pozovite na telefon 
+381 112137235 ili +381 358232007. U najkraćem mogućem roku, pisanim putem ili elektronski,  obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od momenta prijavljivanja iste.


Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu office@textil.rs.
Ukoliko je proizvod ispravan ali potrošač želi, iz nekog razloga, da odustane od ugovora i proizvod vrati, to može uraditi u roku od 14 dana od momenta kada je isti njemu uručen. U tom slučaju potrošač ima pravo na povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, ali troškove povraćaja kupljene robe snosi direktno kupac.


Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili nepravilnim održavanjem robe.

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Službeni Glasnik RS“ br.88/2021) obaveštavamo Vas da imate pravo i mogućnost vansudskog rešavanja potrošaćkih sporova kao što je i propisano članom 12. stav 1. tačka 9. pomenutog Zakona.

Ukoliko ste robu kupili putem naše online prodavnice a imate primedbe, žalbe, prigovore i slično, u svakom trenutku možete nam se obratiti na email adresu: onlinekupovina@textil.rs.

Textil 2024 © sva prava zadržana